Usłyszeć, by Zrozumieć

Wybaczyć sobie

A potem w opisie znajdź zdanie, a nawet słowo klucz, które uruchamia w Tobie nową falę uczuć. Podkreśl je i ponazywaj uczucia, jakich doświadczasz w związku z tym wybranym elementem zdarzenia. To może być na przykład, że… zapomniałam, nie zauważyłam, nie miałam złej woli, to było dla mnie niezrozumiałe, zaskoczyło mnie…