szkolenia

Dziękuję za zaufanie zleceniodawcom, uczestnikom i wszystkim współpracownikom.

To dla mnie ogromnie cenne, móc towarzyszyć w procesie widzenia spraw na nowo, inaczej, z dystansu. Tworzyć obszar zmian, w przestrzeni szacunku i współzależności.

Jeśli mieliśmy przyjemność spotkać się i pracować razem, bez względu na to ile czasu upłynęło i jest coś, co Państwo chcielibyście mi przekazać jako informację zwrotną, byłabym zobowiązana. Wciąż pragnę doskonalić swój warsztat pracy, by móc jeszcze lepiej U/Słyszeć Siebie Wzajemnie.

Agnieszka Kaźmierczak

Jako organizator niezależny, dla pedagogów specjalnych:

2017r.
warsztat doskonalący, w zakresie komunikacji interpersonalnej

„Język serca, kompetencją pedagoga specjalnego.” – WSTĘP

Jako organizator niezależny, dla hipoterapeutów:

2016r.
warsztat doskonalący dla hipoterapeutów – stacjonarny

„Komunikacja wspierająca – inspirowana NVC,
zwana językiem serca, żyrafy” – WSTĘP

Warsztat objęty patronatem
Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Jako podwykonawca, dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, w Poznaniu:

rok akademicki 2014/2015
rok akademicki 2013/2014

Realizacja, według programu autorskiego, zajęć programowych na studiach stacjonarnych, dla kierunku FIZJOTERAPIA, z przedmiotu fakultatywnego Hipoterapia.

Jako organizator niezależny, dla hipoterapeutów:

2013r.
warsztat doskonalący dla hipoterapeutów – stacjonarny (2 dni)

„Autyzm niejedno ma imię – szanse i ograniczenia w terapii”

Skalowa ocena zbiorcza – wyniki ewaluacji, dokonanej przez uczestników szkolenia:

 • strona organizacyjna warsztatów: 104/110
 • zgodność z oczekiwaniami: 83/110
 • forma przekazu treści: 102/110
 • tempo przekazu treści: 104/110
 • przydatność uzyskanej wiedzy w praktyce: 101/110

Opinie:

„Zabrakło mi bezpośredniego kontaktu z osobami autystycznymi.”

„Więcej przykładów konkretnych zachowań dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi.”

„Proponuję rozszerzyć tematykę warsztatu o konkretne ćwiczenia z koniem, o prezentację konkretnych zajęć według określonych metod z koniem.”

„Super energia”

„Bardzo dobrze zorganizowane zajęcia, bardzo dużo zagadnień, przekazanych w bardzo dobry sposób”

2012r.
warsztat rozwoju osobistego – dla hipoterapeutów – edycja 2

„Co robi, myśli i czuje hipoterapeuta w swojej pracy?
Jak radzić sobie z trudnościami, w sytuacji pomagania?”

Skalowa ocena zbiorcza – wyniki ewaluacji, dokonanej przez uczestników szkolenia:

 • strona organizacyjna warsztatów: 43/60
 • zgodność z oczekiwaniami: 48/60
 • forma przekazu treści: 45/60
 • tempo przekazu treści: 43/60
 • przydatność uzyskanej wiedzy w praktyce: 39/50 (jednej oceny brak)

Sugestia: „szkolenia w soboty” (przyp. autora: zamiast w niedzielę)

2012r.
warsztat rozwoju osobistego – dla hipoterapeutów – edycja 1

„Co robi, myśli i czuje hipoterapeuta w swojej pracy?
Jak radzić sobie z trudnościami, w sytuacji pomagania?”

Skalowa ocena zbiorcza – wyniki ewaluacji, dokonanej przez uczestników szkolenia:

 • strona organizacyjna warsztatów: 35/40
 • zgodność z oczekiwaniami: 29/40
 • forma przekazu treści: 37/40
 • tempo przekazu treści: 33/40
 • przydatność uzyskanej wiedzy w praktyce: 31/40

Opinia: „wspólna rozmowa, wiedza” – nadrzędna wartość spotkania!

Jako współwykonawca, na zlecenie Centrum Doskonalenia Edukacyjnego, w Kaliszu:

2012r.
szkolenie zamknięte dla kadry przedszkola integracyjnego (2 dni)

„Autyzm niejedno ma imię
– szanse i ograniczenia w praktyce przed/szkolnej.”

Jako podwykonawca, dla OPS Pobiedziska, w ramach projektu „Tacy Sami”

2012r.
warsztat dla osób z obniżonym poziomem intelektualnym (4 dni)

„Warsztaty rozwoju osobistego z treningiem komunikacji i asertywności”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

2012r.
warsztat rozwojowy – stacjonarny (5 dni)

„Warsztaty rozwoju osobistego.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Jako organizator, na zlecenie MOPR w Poznaniu, w ramach projektu „Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie”:

2010r.
warsztat rozwojowy dla kobiet – stacjonarny

„Życie jest za krótkie, aby faszerować grzyby
– kobiecość w lustrze codzienności”

Skalowa ocena zbiorcza – wyniki ewaluacji, dokonanej przez uczestniczki szkolenia:

 • strona organizacyjna: 226/240
 • program:
 1. cele szkolenia były jasne i zrozumiałe: 71/80
 2. treść szkolenia była przekazywana w sposób przystępny: 72/80
 3. treść szkolenia była dla mnie interesująca: 72/80
 4. szkolenie poszerzyło moją wiedzę, na temat kobiecości: 73/80

Opinie:

„Wartościowa dla mnie stała się świadomość tego, że otaczają nas dobre rzeczy i pozytywne myśli.”

„Organizacja była naprawdę doborowa – super. Zajęcia były bardzo ciekawe, miłe i w doborowym towarzystwie. Polecam korzystanie z takich programów. Na pewno każdej z nas, kobiet, to się przyda.”

„Będę się starała bardziej siebie obserwować.” Najbardziej wartościowe zagadnienia dotyczyły „osobowości kobiety” z sugestią, że w szkoleniu „Nic bym nie zmieniła.”

2010r.
szkolenie dla mam z dziećmi – wyjazdowe (4 dni)

„Dziecko w ogrodzie uczuć”

Skalowa ocena zbiorcza – wyniki ewaluacji, dokonanej przez uczestniczki szkolenia:

 • strona organizacyjna: 230/240
 • program:
 1. cele szkolenia były jasne i zrozumiałe: 42/60
 2. treść merytoryczna szkolenia odpowiadała założonym celom: 47/60
 3. treść szkolenia była przekazywana w sposób przystępny: 47/60
 4. treść szkolenia była dla mnie istotna i pogłębiła moją wiedzę: 47/60
 5. szkolenie poszerzyło moje kompetencje rodzicielskie: 52/60

Opinie:

„Bardzo mi się podobało” z sugestią, że dobrze gdyby było „trochę więcej wolnego czasu”

„Podobało mi się i cieszę się, że dziecko mogło mieć różnego rodzaju rozrywki i atrakcje, dzięki którym poczuł się pewny i zauważony.” z sugestią, że dobrze gdyby było „więcej nauk dzieci w grupie, by nauczyły się bawić razem.”

„Super, super, super. Szkoda, że tak mało jazdy konnej. Z sugestią, że najbardziej wartościowymi zagadnieniami były „te dotyczące odczuć i emocji dzieci.”

„Wydaje mi się, że nie wszystko było zrozumiałe i jasne. Będę się starała być konsekwentna w działaniach. Będę długo rozmawiać z dziećmi.” Z sugestią, że najbardziej wartościowe treści dotyczyły „rodzicielstwa w szerokim stopniu tego znaczenia.”

„Wszystko mi się podobało” z sugestią, że najbardziej wartościowe były treści dotyczące „rodzicielstwa – jak można pomóc sobie i dziecku…”

„Bardzo mi się podobało, pomimo (…) pojechałabym jeszcze raz do tego samego miejsca.” (…) Jest tu bardzo fajnie. Mili ludzie i cisza.”

2010r.
warsztat rozwoju osobistego – wyjazdowy (4 dni)

„Jak wykorzystać świadomość własnych możliwości i ograniczeń,
w relacjach interpersonalnych i na rynku pracy?”

Skalowa ocena zbiorcza – wyniki ewaluacji, dokonanej przez uczestników szkolenia:

 • strona organizacyjna: 139/160
 • program:
 1. cele szkolenia były jasne i zrozumiałe: 40/45
 2. treść merytoryczna szkolenia odpowiadała założonym celom: 38/45
 3. treść szkolenia była przekazywana w sposób przystępny: 43/45
 4. treść szkolenia była dla mnie istotna i pogłębiła moją wiedzę: 37/45
 5. szkolenie umożliwiło mi rozwinięcie świadomości siebie: 39/45

Opinie:

„Rzucę fajki, więcej rozmowy z rodziną, poprawienie kondycji” z sugestią, że najbardziej wartościowe treści dotyczyły: „Poznanie różnych myśli, wzbogacenie swojej wartości.”

„Warsztaty z gliny były bardzo pożyteczne. Bardzo dobre wyżywienie i ognisko.” z sugestią, że dobrze by było, mieć „więcej czasu na urlop.”

Najbardziej wartościowe zagadnienia były te: „Dotyczące pracy z gliną, odnoszące się do emocji.”

Najbardziej wartościowe były zagadnienia dotyczące: „Rozpoznawanie uczuć.” z sugestią, że można by jeszcze „urozmaicić zajęcia sportowe.”

„Postaram się lepiej zrozumieć moje dzieci.” z sugestią, że najbardziej wartościowe treści dotyczyły „rozpoznawanie uczuć”.

2010r.
warsztat rozwoju osobistego – stacjonarny (3 dni)

„Jak wykorzystać świadomość własnych możliwości i ograniczeń,
w relacjach interpersonalnych i na rynku pracy?”

Skalowa ocena zbiorcza – wyniki ewaluacji, dokonanej przez uczestników szkolenia:

 • strona organizacyjna: 89/90
 • program:
 1. cele szkolenia były jasne i zrozumiałe: 40/40
 2. treść szkolenia była przekazywana w sposób przystępny: 40/40
 3. treść szkolenia była dla mnie interesująca: 31/40
 4. szkolenie umożliwiło mi nabycie wiedzy, jak lepiej rozumieć siebie i innych ludzi: 25/40

Opinie:

„Dziękuję, że mogłam uczestniczyć w warsztatach. Było bardzo dobrze, nic bym nie zmieniła.” z uznaniem za najbardziej wartościowe treści „dotyczące emocji”.

2009r.
dla rodziców z dziećmi w wieku 4-6 lat /warsztat stacjonarny (4 dni)

„Dobre chwile z moim dzieckiem”

2009r.
szkolenie rozwijające kompetencje społeczne – wyjazdowe (4 dni)

„I w kałuży widać niebo, czyli jak zobaczyć siebie inaczej”

Skalowa ocena zbiorcza – wyniki ewaluacji, dokonanej przez uczestników szkolenia:

 • strona organizacyjna: 160/160 (+premiowe 20!)
 • program:
 1. cele szkolenia były jasne i zrozumiałe: 39/40
 2. treść merytoryczna szkolenia odpowiadała założonym celom: 37/40
 3. treść szkolenia była przekazywana w sposób przystępny: 38/40
 4. treść szkolenia była dla mnie istotna i pogłębiła moją wiedzę: 40/40
 5. szkolenie umożliwiło rozwinięcie umiejętności pracy w zespole: 38/40
 6. treść szkolenia była dobrze wyważona pomiędzy teorią, a jej weryfikacją w praktyce: 34/40

Opinie:

„Umożliwiło mi to pokonanie strachu przed końmi i być może będę chciała utrzymywać kontakt z końmi w jakiejś stajni. (…) Dużą wartość miało dla mnie poznanie nowych osób i akceptacja z ich strony.”

„Samo szkolenie jest dobre, tylko czas zajęć z końmi jest zbyt minimalny. Najbardziej wartościowe zagadnienie, to współpraca w zespole.”

„Najbardziej wartościowe zagadnienia (…) konie.” W jakich innych szkoleniach chciałbyś uczestniczyć? „Konie (…) ale z całą grupą. Z Anią i Agą. Z Wami.”

„Moim zdaniem każde z zagadnień omawianych na szkoleniu było ważne. Każde z nich pozwoliło mi na bliższe poznanie mnie samej. (…) Gdybym mogła to chętnie przyjechałabym na takie samo spotkanie, które pogłębiło mój kontakt z koniem, naturą.”

„Strona organizacyjna przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Miejsce zakwaterowania piękne, jedzenie bardziej niż pyszne.