Usłyszeć, by Zrozumieć

Żegnamy przedszkole?

Gdy nadchodzi czas żegnania się z przedszkolem.

Bo:

  • Czy na pewno się żegnamy?
  • Może jednak, jeszcze jeden rok, wspomóc dziecko, w znanym mu i innym od szkolnego, otoczeniu?

Mam nadzieję, że w szukaniu odpowiedzi, poniższy arkusz okaże się przydatny:

 🙂 Gdy wspieram, to pamiętam, 
że każde dziecko 🙂
chce poznawać świat, z radością, z jaką karmi głodne kaczki w parku.

Rodzicu!

Jestem po to, by Tobie było łatwiej!