Usłyszeć, by Zrozumieć

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracę Magisterską przygotowałam na Wydziale Studiów Edukacyjnych, w Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży, pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Zandeckiego

Temat pracy magisterskiej:
„Świadomość odpowiedzialności za własne życie, uczniów ostatnich klas, zasadniczych szkół zawodowych specjalnych, dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.”

Bywało, że na konsultacje promotorskie jechałam z nadzieją i lekką ręką, że NA PEWNO profesor da mi podpowiedź i to nie jedną.

Ot tak, z rękawa! ALE nie!!!
Nigdy gotowej recepty nie było. Za to spokojne wysłuchanie, zrozumienie i podsumowanie: „Pani Agnieszko, proszę sobie to wszystko przemyśleć i przyjechać za dwa tygodnie.”

Wtedy bywałam głęboko rozczarowana, ale niedługo później zrozumiałam kunszt pedagogiczny. To było cieniowanie mnie do SAMODZIELNOŚCI. Do dziś mam uczucie dumy na myśl, że pracę magisterską od A do Z napisałam SAMA.

Dziękuję Profesorze!!!

fragment Wstępu: