Pomagam kobietom wrażliwym lepiej się rozumieć i prawdziwiej żyć, nawet jeśli w działaniu kręcą się w kółko.

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

cytat pochodzi ze strony www.wtts.edu.pl/terapia-systemowa/terapia-systemowa/

“Słowo system (z greckiego systema) znaczy przedmiot złożony, stanowiący spójną całość. Nie jest przy tym prostą sumą własnych elementów składowych lecz stanowi nową jakość. O systemach możemy mówić na poziomie pojedynczych komórek, organów, organizmów złożonych, grup organizmów, organizacji społecznych, międzynarodowych, nawet wszechświatów. Mówimy też o systemach problemowych i o problemach, które tworzą swoje systemy. Każdy system aktywnie dba o swoją wewnętrzną równowagę zachowując lub zmieniając swoją strukturę. Tworzy również subiektywny obraz (konstrukt) świata, którego jest obserwatorem. Trudno zatem mówić o jednej obiektywnej prawdzie istniejącej niezależnie. Informacje płynące z systemu, wypowiadane poglądy bardziej opisują ich nadawcę niż rzeczywistość, której dotyczą. System to sposób widzenia świata. To konstrukcja myślowa tworzona przez obserwatora.”

Ukończone szkolenia:

  1. Kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej WTTS – obecnie jestem w trakcie certyfikacji w WTTS
  2. Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin WTTS
  3. Systemowy coaching dla rodziców – WTTS
  4. Seminarium Superwizyjne – tryb ciągły
  5. “Historie mojego życia” – WTTS
  6. “Suknia biała – suknia czarna, czyli co nieco z życia kobiet.” – WTTS
  7. “Praca z własnym genogramem” – WTTS
  8. Członkostwo w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej