Usłyszeć, by Zrozumieć

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

cytat pochodzi ze strony www.wtts.edu.pl/terapia-systemowa/terapia-systemowa/

"Słowo system (z greckiego systema) znaczy przedmiot złożony, stanowiący spójną całość. Nie jest przy tym prostą sumą własnych elementów składowych lecz stanowi nową jakość. O systemach możemy mówić na poziomie pojedynczych komórek, organów, organizmów złożonych, grup organizmów, organizacji społecznych, międzynarodowych, nawet wszechświatów. Mówimy też o systemach problemowych i o problemach, które tworzą swoje systemy. Każdy system aktywnie dba o swoją wewnętrzną równowagę zachowując lub zmieniając swoją strukturę. Tworzy również subiektywny obraz (konstrukt) świata, którego jest obserwatorem. Trudno zatem mówić o jednej obiektywnej prawdzie istniejącej niezależnie. Informacje płynące z systemu, wypowiadane poglądy bardziej opisują ich nadawcę niż rzeczywistość, której dotyczą. System to sposób widzenia świata. To konstrukcja myślowa tworzona przez obserwatora."

Ukończone szkolenia:

  • Kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej WTTS - obecnie jestem w trakcie certyfikacji w WTTS
  • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin WTTS
  • Systemowy coaching dla rodziców - WTTS
  • Seminarium Superwizyjne - tryb ciągły
  • "Historie mojego życia" - WTTS
  • "Suknia biała - suknia czarna, czyli co nieco z życia kobiet." - WTTS
  • "Praca z własnym genogramem" - WTTS
  • Członkostwo w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej

cyt.: "(…) O systemach możemy mówić na poziomie pojedynczych komórek, organów, organizmów złożonych, grup organizmów, organizacji społecznych, międzynarodowych, nawet wszechświatów. Mówimy też o systemach problemowych i o problemach, które tworzą swoje systemy. (…)"

W życiu nieustannie, w sposób naturalny tworzymy systemy. Jesteśmy współzależni od siebie wzajemnie. Od decyzji, działań, zaniechań. To czego w nich potrzebujemy to: harmonia, równowaga, balans.