Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej

Oferta

Dzień dobry
Witam, z otwartością i z uważnością.

Pomagam rodzicom, dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu,
lepiej się rozumieć i łatwiej żyć.

Podejmując się pracy wspomagającej rozwój dziecka, kieruję się zgłaszanymi przez rodziców i opiekunów prawnych, wyzwaniami dnia codziennego. Tym co trudne. Co niepokoi.

Swoje działania opieram na kluczowych dla rozwoju malucha, umiejętnościach realizowanych w życiu codziennym:

 • samoregulacja,
 • emocjonalność: świadomość i wyrażanie uczuć;
 • komunikacja: ekspresja, naśladowanie, dialog czynnościowy, zabawa symboliczna, współdziałanie;
 • samodzielność;
 • synchronizacja procesów poznawczych.

Podstawową zasadą mojej pracy, jest podążanie drogą naturalnego nabywania przez dziecko umiejętności, poprzez zabawę. W oparciu o więź emocjonalną z opiekunem i kontakt z rówieśnikami. Cele pracy ustanawiam w porozumieniu i akceptacji rodziców, bo upatruję w tym sens podejmowanego przez wszystkie strony wysiłku. Podczas zajęć, szczególną uwagę, zwracam na wzmacnianie u dziecka autonomii, odwagi i kreatywności. Idziemy małymi, zindywidualizowanymi krokami, tak, by umiejętności podstawowe stanowiły fundament dla kolejnych.

Rodziców chętnych do współdziałania na rzecz dziecka – Zapraszam na rozmowę, do gabinetu w Poznaniu, na ul. Marcelińskiej 62b/23

Współpraca w formie regularnych spotkań, z Wami, szanowni rodzice, jest dla mnie gwarantem trzymania, dobrego kierunku, pomagania dziecku.

Rozmowa ma na celu skupienie i refleksję nad czułymi punktami rodzicielstwa. Jest czasem poszukiwania spokoju i pewności własnych decyzji oraz wzmocnienia intuicji matki, ojca.

Pomaga, w zgodzie z sobą, podążać za szczególnymi, indywidualnymi potrzebami rozwojowymi dziecka.

Na przestrzeni lat, od 2007r. jako niezależny pedagog/terapeuta, towarzyszę, zarówno maluchom, jak i ich opiekunom, w dużych/małych zwycięstwach i wspólnym, radosnym świętowaniu, a także w chwilach smutku, zwątpienia, rozżalenia, opłakiwania tego co utracone. W sposób naturalny tworzymy sieci współzależności – systemy, różne, wynikające z pory dnia, przyjętej roli/funkcji, etapu życia.

Dla dzieci najważniejsze są: rodzina i grupa rówieśnicza.

Zależy mi, by w nich każde dziecko uśmiechało się radością odbitą w jego oczach.

Prowadzę:

 • zajęcia indywidualne z dziećmi i z młodzieżą;
 • konsultacje wspierające rodziców, w oparciu o filozofię komunikacji serca Marshalla Rosenberga;
 • konsultacje optymalizujące proces edukacyjno – terapeutyczny na terenie placówki, do której dziecko uczęszcza.

kontakt: 
– tel. 607 607 563
– e-mail: agnieszka.pracowniakomunikacji@gmail.com

koszt konsultacji z rodzicem, w gabinecie:

 • 50min. – 100,00pln
 • 110min. – 200,00pln

koszt zajęć indywidualnych z dzieckiem, w gabinecie:

 • 50min. – 80,00pln

koszt pedagogicznej konsultacji domowej:

 • 60min. – 140,00pln (1h)
 • 120min. – 240,00pln (2h)
 • 180min. – 300,00pln (3h)

konsultacje domowe realizuję na terenie powiatu poznańskiego, we wtorki.

***********************************************************************

Będzie mi niezmiernie miło spotkać się, porozmawiać i przyczynić się do radosnego wzrostu samodzielności Państwa pociechy.

dyżur telefoniczny:
czwartki 8.30-9.30

nr tel.: 607 607 563