Empatia bez granic

Łączymy naukę języka francuskiego z komunikacją opartą o uczucia i potrzeby życiowe tak, żeby Twoje relacje wchodziły na coraz to wyższy poziom. Czyli, żeby były autentyczne, głębokie i wspierające. Zapraszamy...

Nous joignons l’apprentissage de la langue française à la communication basée sur les sentiments et les besoins vitaux de manière à ce que Tes relations atteignent un niveau de plus en plus élevé. C’est-à-dire qu’ils soient authentiques, profonds et soutenants. Nous vous invitons. …

To projekt, w którym z lekkością nadajemy blask i nową moc diamentom naszych kompetencji.

 

C’est un projet dans lequel nous prêtons avec légèreté l’éclat et une nouvelle puissance aux diamants de nos compétences.

Drugą stronę medalu zobaczysz, o TUTAJ > Shiatsu w Bydgoszczy

Dzień 1 - 22 stycznia 2023 roku

Faza wstępna, czyli weryfikacja tego, co zostało ułożone we wrześniu 2020 roku.

Skrót NVC jest zarezerwowany dla osób certyfikowanych. Zatem, jako praktyk porozumienia opartego o uczucia i potrzeby w rozumieniu wartości życiowych, w dalszym ciągu projektu będę używała nazwy "Komunikacja Serca".

Dzień 2 - 28 stycznia 2023 roku

Weryfikacja poprzedniej weryfikacji 🙂 Oraz wybór słów kluczowych projektu.

Słowa kluczowe - Les mots clé

wartości des valeurs
współpraca une collaboration
klucz une clé
przyjemność un plaisir
łączyć connecter

Dzień 3 - 22 marca 2023 roku

Opór wbrew rozwojowej grawitacji…

Bywa, że trzyma nas w ryzach nawyków dawno już nie wspierających. W słuszności przekonań zdewaluowanych. I w tym, co sen kradnie, zamiast go koić.

Tylko, po co?

Dla jakich dobrych powodów mamy na oczach klapki zaciągnięte jak szal zimą, żeby tego nie widzieć?

  • Dla ochrony tego, skąd i od kogo się wywodzimy ze swoim sposobem patrzenia na świat.
  • Dla lekkości. Bo, to, co znane to oswojone.
  • Dla ładu już raz w nas uporządkowanego. A jednak…

gdy przychodzi dzień, w którym coś jest już za bardzo nie tak, to doznajemy olśnienia. I wtedy pukając się w czoło w zadziwieniu, bezgłośnie zadajemy pytanie, jak to możliwe, że wiem to dopiero teraz?

I to jest moment potencjalnej zmiany. Bo tu i teraz podejmujemy decyzję o tym, czy ruszamy w drogę ku nowemu? Czy wsuwając stopy w ciepłe bambosze sączymy herbatę z tamtego tygodnia...

- Jak u Ciebie jest dzisiaj?

Résister à la charge du développement....

Parfois, elle nous maintient dans des habitudes qui ne nous soutiennent plus, depuis longtemps. Dans la conviction des croyances dévalorisées. Et dans les états qui perturbent notre sommeil au lieu de nous apaiser.

Seulement, pour quelles bonnes raisons?

Pour quelles bonnes raisons nous fermons les yeux pour ne pas le voir ?

  • Pour protéger d'où et de qui nous venons avec notre façon de voir le monde.
  • Pour avoir la légèreté. Parce que, ce qui est familier est apprivoisé.
  • Pour l'ordre déjà ordonné en nous. Et pourtant...

quand vient le jour où quelque chose est déjà trop déréglé, nous faisons l'expérience de l’illumination. Et alors, en nous frappant le front de stupéfaction, nous posons silencieusement la question: comment est-il possible que je ne le sache que maintenant?

Et c'est le  moment du changement potentiel. Car c'est ici et maintenant que nous prenons la décision : allons-nous vers le nouveau ? Ou bien en enfilant les pieds dans les pantoufles chaudes nous sirotons le thé de la semaine dernière…

- Où tu en es aujourd'hui ?

 

Aga - odważna, a czasem wcale ❤️ przewodniczka po relacji z intuicją. Pedagog i terapeutka, która uczucia uznaje za klucz do świadomego życia, a wartości za sedno własnej tożsamości. W codzienności lubię dziergać, pisać historie, awokado, frytki i... chodzić boso. Aga - un guide courageux et parfois pas du tout ❤️ pour une relation avec l'intuition. Une éducatrice et thérapeute qui reconnaît que les sentiments sont la clé d'une vie consciente et que les valeurs sont au cœur de l'identité de chacun. Dans ma vie quotidienne, j'aime tricoter, écrire des histoires, manger des avocats, des frites et.... marcher pieds nus.

Asia - Twój nauczyciel francuskiego. Zaangażowana, uśmiechnięta, spontaniczna nauczycielka, która uwielbia improwizację, kontemplację i rozmowę. Rano wstaje, by zachwycić się światem. Wszystkie ptaki, gady i ssaki są jego dobrymi braćmi. Interesują ją słowa, a język fascynuje. Wie jak zbierać miód i czyścić ule. Dzięki magii zdobywa przyjaciół. Asia - votre prof de français. Une prof engagée, souriante, spontanée qui adore l’improvisation, la contemplation et la conversation. Le matin, elle se lève pour s'émerveiller du monde. Tous les oiseaux, reptiles et mammifères sont ses bons frères. Les mots l'intéressent et le langage la fascine. Elle sait récolter le miel et nettoyer les ruches. Avec la magie, elle se fait des amis.

************************

P.S. W razie pytań pisz na adres kontakt@uslyszecbyzrozumiec.pl albo do Asi na adres kontakt@shiatsuwbydgoszczy.pl

Bądź z nami, bo... Cdn.