Empatia bez granic

Łączymy naukę języka francuskiego z komunikacją opartą o uczucia i potrzeby życiowe tak, żeby Twoje relacje wchodziły na coraz to wyższy poziom. Czyli, żeby były autentyczne, głębokie i wspierające. Zapraszamy...

Nous joignons l’apprentissage de la langue française à la communication basée sur les sentiments et les besoins vitaux de manière à ce que Tes relations atteignent un niveau de plus en plus élevé. C’est-à-dire qu’ils soient authentiques, profonds et soutenants. Nous vous invitons. …

To projekt, w którym z lekkością nadajemy blask i nową moc diamentom naszych kompetencji.

 

C’est un projet dans lequel nous prêtons avec légèreté l’éclat et une nouvelle puissance aux diamants de nos compétences.

Drugą stronę medalu zobaczysz, o TUTAJ > Shiatsu w Bydgoszczy

Dzień 1 - 22 stycznia 2023 roku

Faza wstępna, czyli weryfikacja tego, co zostało ułożone we wrześniu 2020 roku.

Skrót NVC jest zarezerwowany dla osób certyfikowanych. Zatem, jako praktyk porozumienia opartego o uczucia i potrzeby w rozumieniu wartości życiowych, w dalszym ciągu projektu będę używała nazwy "Komunikacja Serca".

Dzień 2 - 28 stycznia 2023 roku

Weryfikacja poprzedniej weryfikacji 🙂 Oraz wybór słów kluczowych projektu.

Słowa kluczowe - Les mots clé

wartości des valeurs
współpraca une collaboration
klucz une clé
przyjemność un plaisir
łączyć connecter

Bądź z nami, bo Cdn.

P.S. W razie pytań napisz do Agi na adres kontakt@uslyszecbyzrozumiec.pl albo do Asi na adres kontakt@shiatsuwbydgoszczy.pl